Du är här

2019-03-03 - Natur

Nationell inventering av berguv

Under 2019 och 2020 genomförs en nationell inventering av berguv. Syftet med inventeringen är att få fram data där den allmänna rapporteringen inte ger tillräckligt med uppgifter.
– Men vi är i stort behov av hjälp från allmänheten, säger Thomas Birkö, Ångermanlands Ornitologiska Förening.

Från flera av Sveriges landskap kommer dystra rapporter om kraftig minskning av berguv. Sveriges nationella ornitologiska förening; BirdLife Sverige, har därför beslutat att genomföra en riksinventering under 2019 och 2020. Med ornitologers gemensamma ansträngningar handlar det om att få fram uppgifter om berguven där den allmänna rapporteringen inte ger tillräcklig information för att skatta det häckande beståndet.
Nu organiserar Thomas Birkö, Andro Stenman och David Rocksén i Ångermanlands Ornitologiska Förening, inte bara inventeringen i landskapet utan i hela riket.
– Mellan år 2000 och 2005 nådde vi toppnoteringar, men därefter har det dalat och vi vet att berguven har försvunnit från ett flertal revir, säger Thomas Birkö.
Många djur har plågats och hotats av utrotning på grund av 60-talets miljögifter. Men trenden har vänt på flera håll.
– Pilgrimsfalkarna blir fler, havsörnarna likaså och nyss såg jag vid kusten en utterhona med två ungar, vilket aldrig skedde förut. Men med berguven ser det dystrare ut och vi måste få kunskap om vad det beror på.

Har du hört eller sett en berguv?
Rapportera till artportalen.se 
Du kan också mejla till Ångermanlands Ornitologiska Förening: thomas.birk@telia.com

 

Dela med dig av denna artikel på: