Du är här

2019-02-21 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Drygt 17 miljoner till en mer likvärd skola

För att hjälpa till att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i för- och grundskolor så kan skolor söka pengar från Statsbidrag för en likvärdig skola 2019. Örnsköldsviks skolor har begärt drygt 17 miljoner kronor av statsbidraget.

Statsbidrag för en likvärdig skola ska minska segregation och öka elevernas möjligheter till en likvärdig skola i för- och grundskolan. Totalt ligger bidraget på 3,5 miljarder kronor för 2019 och skolorna i landet har begärt ut 3,45 miljarder varav kommunerna har begärt drygt 3,1 miljarder och friskolorna runt 314 miljoner kronor. 

Sammanlagt så har det begärts drygt 17 miljoner kronor i Örnsköldsviks kommun. Kommunen har begärt ungefär 16,5 miljoner kronor till sina för- och grundskolor, och bland kommunens friskolor så har Broskolan begärt 275 172 kronor, Gottne Byskola 81 756 kronor och Västanåskolan 93 705 kronor.

Bidraget fördelas utifrån elevantalet och med hänsyn till socioekonomiska faktorer utifrån ett index som SCB sammanställer varje år. Pengarna ska användas till nya eller utökade insatser. Nio av tio huvudmän som har begärt ut pengar har uppgett att bidraget ska användas till personal och kompetensutveckling. Bidraget får inte användas till att ersätta egna kostnader. I början av april fattar Skolverket slutgiltigt beslut om utbetalning. 


Källa: Skolverket

 

Dela med dig av denna artikel på: