Du är här

2019-02-18 - Trafik

Uppehåll i vägarbetet i Ås

Mellan vecka 9 – v.18 så kommer det råda vinteruppehåll av arbetet med den nya gång- och cykelvägen i Ås och inget arbete kommer att pågå längs sträckan. Arbetet planeras att fortsätta igen den 29 april.

Den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad blir 1 300 meter lång och 2,5 meter bred och dras parallellt med Åsvägen på den norra sidan av vägen. I augusti 2018 påbörjades arbetet med gång- och cykelvägen som beräknas vara klar hösten 2019.

Du kan läsa mer om aktuella vägarbeten på Örnsköldsviks kommuns hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: