Du är här

2019-02-14 - Skola & utbildning

"Spara inte på barnen"

Kulturskolan är i fara när bildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun står inför stora sparkrav, det talas om besparingar på 40-50 miljoner kronor för nämnden. 7ans reporter Nils Ågren tycker att en – i värsta fall – nedläggning av Kulturskolan vore det dummaste beslut Örnsköldsviks kommun någonsin tagit.

Precis som alltid när kommuner tvingas skära ned inom utbildning så är det i första hand kulturskolorna som drabbas, eftersom detta inte är en lagstadgad verksamhet. Än så länge finns sparförslagen bara i ett arbetsmaterial, men likväl kan man ta sig en funderare på vad det skulle innebära ifall Kulturskolan här i Örnsköldsvik blir ålagd att kapa bort 10-19 miljoner kronor i sin budget. 19 miljoner är hela Kulturskolans budget för 2019, det betyder alltså att hela den viktiga verksamheten riskerar att läggas ned.

Detta drabbar inte bara de duktiga medarbetarna, 33 heltidsanställda pedagoger och ett tiotal tim- och deltidsanställda, – i första hand drabbar det 3 865 barn och ungdomar som är inskrivna i Kulturskolan och varje vecka deltar i någon av skolans många verksamheter. Skolan har också en rad olika projekt igång som berör ännu fler barn, så totalt handlar det om cirka 6 000 barn och ungdomar som riskerar att mista möjligheten att spela instrument, sjunga, dansa, filma, spela teater eller utöva bild och form.

Jo, jag vet att man inte ska ställa olika verksamheter mot varandra, och jag vet att bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har hand om olika påsar med skattepengar att fördela. Men jag kan inte låta bli att fundera över hur reaktionerna blivit ifall kommunen skulle föreslå att kapa bort 19 miljoner kronor av sitt stöd till Modo Hockey och Evenemangsarenan AB.

De skattepengar som går till Modo Hockey och Evenemangsarenan – och som benämns uppdragsersättning, hyra (enligt grundavtal och tilläggsavtal), säsongskort, logeskylt, logehyra, ekonomiskt stöd till hockeybussar – uppgår till drygt 21,7 miljoner kronor. Dessutom tillkommer ett sponsorstöd och logehyra från kommunens bolag Rodret på drygt 2,7 miljoner. Totalt går 24 487 440 kronor till Modo Hockey och Arena-bolaget. Vad är då kommunens intäkter från dessa verksamheter? Endast 3 miljoner.

Visst kan man argumentera att en del av pengarna går till barn och ungdomar som får utöva idrott. Men borde inte alla barn och unga som inte spelar ishockey, utan hellre vill ägna sig åt estetiska verksamheter, också få möjlighet att utöva sina intressen? Fritidsverksamheter som för många är helt nödvändiga för att de samtidigt ska orka med den obligatoriska skolgången.

Hur mycket forskning måste lyftas fram för att våra beslutsfattare ska förstå sambandet mellan estetiska ämnen och förbättrad inlärning? Kulturverksamheter för barn och unga ökar dessutom deras empatiska förmåga, de utvecklar en bättre förståelse för andra människor och andra kulturer, och inte minst förbättras den egna självkänslan. Oerhört viktigt i dagens samhälle där psykisk ohälsa ökar kraftigt bland unga.

Att skära i Kulturskolan, i värsta fall lägga ned den, är absolut ingen besparing. Det blir i stället en stor kostnad för samhället i framtiden. Att försöka spara på barn och unga är dumt – att lägga ned Kulturskolan vore i mina ögon det dummaste beslut Örnsköldsviks kommun någonsin tagit.

Dela med dig av denna artikel på: