Du är här

2019-02-16 - Näringsliv
Anders Hallin och Camilla Brodin. Foto: Ulf Eklund

Ont men inte nattsvart

Vad händer med Arbetsförmedlingen och hur är läget i Örnsköldsvik?
– Det gör ont, men är inte nattsvart, säger Anders Hahlin, chef för den statliga myndigheten i Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå.

Sedan en tid tillbaka har Arbetsförmedlingen satts under lupp och flitigt har myndighetens effektivitet debatterats. Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som antogs av riksdagen, innebär ett minskat anslag under 2019 på närmare 800 miljoner kronor. 4 500 anställda har därför varslats om uppsägning, vilket nästan innebär var tredje anställd.
Men vad det får för konsekvenser på kontoret i Örnsköldsvik kan Anders Hahlin inte svara på.
– Det råder en politisk enighet om att Arbetsförmedlingen ska få ett nytt uppdrag. Till 2021 kommer vi vara en betydligt mindre myndighet, men vad det innebär i detalj kan jag inte svara på i det här läget. Det finns övergripande besked som även jag väntar på, säger han.
Så hur många av de närmare 50 anställda i Örnsköldsvik som tvingas lämna sina arbeten är i dagsläget okänt. 
– Några tar situationen med ro, medan andra är mycket oroliga. Hela skalan råder, det är fullt naturligt när sådant här inträffar och det måste man ha förståelse för, fortsätter Anders Hahlin.
Han antyder att det förmodligen blir mindre i uppdraget som handlar om att matcha arbetssökande med arbetsgivare och i stället att fokus kommer att riktas på utveckling av digitala tjänster.
– Vi kommer vara kvar, men genomgå en omfattande reformering och organisationsförändring. Det gör så klart ont, men det är inte nattsvart och på våra kontor finns det ett stort engagemang och en bra dialog med företagen på respektive ort. Nu hoppas vi att det finns en förståelse för att vi inte kan möta upp på samma sätt som tidigare.
Anders Hahlin och arbetsförmedlaren Camilla Rodin anser att alla kommer att behövas för att tillgodose framtidens behov av kompetens. Men att det möjligen funnits en viss feghet bland kommunens arbetsgivare när det gäller att rekrytera nysvenskar.
– Då finns det en risk att viktig arbetskraft söker sig till andra orter, säger Camilla Rodin och pratar varmt om den kommande jobbveckan med tillhörande rekryteringsmässa.
När vet ni mer i detalj hur förändringarna kommer att påverka er?
­– Jag hoppas att det sker innan det blir sommar. Gärna tidigare, säger Anders Hahlin.

Dela med dig av denna artikel på: