Du är här

2019-02-11 - Nyheter/Reportage
Foto: Jonas Nordin

Nej till länsbyte

2017 motionerade Liberalerna i Örnsköldsvik om att kommunen skulle byta län och bli en del av Västerbotten. Nu har en utredning gjort och mest troligt blir det ett nej, skriver Allehanda.

Då Liberalernas motion behandlades 2017 så bestämdes det i fullmäktige att förutsättningarna för ett länsbyte skulle utredas. Nu är en utredning gjord och det har blivit klart att ett länsbyte inte kommer att ske. 

En rad argument har tagits fram för att länsbyte inte är möjligt, bland annat att ett länsbyte skulle få alldeles för stora konsekvenser för Västernorrland på grund av kommunens storlek samt att regeringen skulle säga nej till länsbytet. 

Beslut ska fortfarande tas i kommunfullmäktige i frågan men mest troligt så kommer de att säga nej under deras nästa sammanträde den 25 februari.


Källa: Allehanda.se
Dela med dig av denna artikel på: