Du är här

2019-02-05 - Ekonomi

Budget nåddes inte för kommunen

Kommunens ekonomiska resultat 2018 blev 40 miljoner kronor, 28 miljoner sämre än budget.

Örnsköldsviks kommuns resultat 2018 uppgår till +40 miljoner kronor. Det är sämre än både föregående år och fastställd budget för året, som uppgick till +68 miljoner kronor. Lagens balanskrav infrias, men däremot uppnås inte kommunfullmäktiges ekonomiska mål. Nämndernas utfall totalt är betydligt sämre än budget, med stora negativa resultat för framför allt bildningsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd.

Redan tidigt 2018 prognostiserades ett sämre resultat än budget bland annat utifrån den snörika vintern, ökade lokalkostnader inom skolan samt ökade kollektivtrafikkostnader. Kommunfullmäktige tog i maj beslut om ekonomisk återhållsamhet inom all kommunal verksamhet vilket stärkt resultatet något.
– Utifrån omständigheterna 2018 med höga engångskostnader får man betrakta resultatet som godkänt konstaterar ekonomidirektör Mikael Öhrling.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut.

Här finns en kortfattad presentation av kommunens ekonomiska resultat 2018.

Dela med dig av denna artikel på: