Du är här

2019-02-04 - Hälsa

Idag uppmärksammar vi cancer

Idag är det Världscancerdagen, en dag då hela världen uppmärksammar cancer.

Idag infaller Världscancerdagen för tionde året i rad, en dag då Nätverket mot Cancer uppmuntrar dig att informera dig själv mer om cancer samt att myndigheter och stater uppmanas att lägga mer resurser på forskning runt hur vi kan utrota cancer. 

Cancer visar sig i form av folksjukdomen "tumörsjukdomar". Enligt Socialstyrelsens statistik så upptäcktes 67 000 cancertumörer hos 61 000 patienter i Sverige under 2017. Det är också en sjukdom som du kan bära länge på utan att vara medveten om det, vilket gör det extra viktigt att du informerar dig själv om sjukdomen.

Fakta om cancer:

  • Cancer är ett samlingsnamn på många olika sjukdomar som har gemensamt att de uppstår på grund av att celler förändrats och utvecklas till cancerceller.
  • Cancer är en folksjukdom som växer varje år.
  • Var tionde minut drabbas någon av cancer. I Sverige får minst en av tre svenskar cancer någon gång i livet,
  • Bland de vanligaste formerna av sjukdomen finns bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. 
  • Tack vare moderna behandlingar, och att vi blivit bättre på att upptäcka cancer i tid, så kan mer än hälften av alla som drabbas räddas.
  • Idag drabbas fler av cancer än tidigare för att vi lever längre. Förr så hann fler dö innan de drabbades av cancer.
  • Bland de vanligaste orsakerna till cancer finns tobaksanvändning, brist på motion och dåligt kost. Mellan 5-10 procent av alla cancerfall orsakas av ärftliga genetiska defekter. 

Du kan läsa mer om cancer på Vårdguiden 1177.

 
 
Dela med dig av denna artikel på: