Du är här

2019-01-28 - Utställning
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

På färd med Lisa

Dubbelexponerade porträtt, fotografier från Polen strax efter andra världskriget och en utlämnande, personlig videoprojektion.
Lisa W Carlsons utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall innehåller en mängd uttryck under temat ”Färd”.

”Persona” är en serie på 39 porträtt, många av dem självporträtt, där konstnären Lisa W Carlson från Härnösand arbetat med dubbelexponering och montage. 
– Jag började fotografera flitigt 2013 och fotade varje dag, det blev en sorts dagbok. Som konstnär jobbar man med seendet och när man fotar mycket under lång tid skärper man sina intryck, ser saker som man inte sett tidigare. För mig handlar det inte om ytan utan mer om en fördjupning och innehåll, säger Lisa och förklarar titeln på utställningen – Färd – som ett sätt att definiera det hon håller på med.
– En färd inte bara i fysisk mening utan också en mental färd.

Persona-serien kopplas effektivt samman med gamla fotografier från ett krigshärjat Polen 1947. Lisa fick en samling foton i gåva efter Åke Olauson som arbetade för Individuell Människohjälp i Polen efter andra världskriget och nu använder hon dessa bilder i en sorts dialog med porträtten.
Lisa ställer också ut grafik och på golvet pågår en videoprojektion där Lisa själv genomgår en kinesiologibehandling. Det vi ser är Lisas ansikte, med olika uttryck under behandlingen, och terapeutens händer – ett mycket utlämnande verk.
– Det som intresserar mig när jag gör bilder är det som finns i mellanrummet mellan det dokumentära och det bearbetade materialet, där uppstår en tredje berättelse som är mångtydig, dunkel och okänd.

Utställningen pågår till och med 9 februari och är man nyfiken på Lisa W Carlson och hennes konstnärskap rekommenderas att besöka museet tisdag 29 januari 18.30 då konstintendent Ulf Edberg och konstkonsulent Diana Berntsdotter Vallgren samtalar med konstnären.
– Förhoppningsvis inkluderar samtalet även de besökare som kommer. Jag är intresserad av att veta vad besökarna upplever när de kommer in på utställningen. Det man som konstnär själv har som uppsåt med en utställning är inte alls säkert att betraktaren upplever på samma sätt. Inget är rätt eller fel i hur man uppfattar utställningen, inget är sant – allt är egentligen fiktion, säger Lisa och ler.

Dela med dig av denna artikel på: