Du är här

2019-01-16 - Samhälle

Ny kyrkoherde i Nätra-Sidensjö

Nätra och Sidensjö församlingars nya kyrkoherde heter Lindha Grimell. Hon vill verka för att pastoratets tre kyrkor ska ha en given plats i församlingsbornas liv.
– Både för högtidsstunder och vardagsgemenskap, säger hon.

På söndag välkomnar församlingarna sin nya kyrkoherde under gudstjänsten klockan 11 i Sidensjö kyrka. Biskop Eva Nordung Byström är på plats och leder mottagningshögtiden.
Linda Grimell är redan bekant med trakten. Hon bor sedan flera år tillbaka i byn Bäck i Nätra församling. Och för tre veckor sedan började hon sitt arbete i Nätra-Sidensjö pastorat.
– Tillsammans med personal och förtroendevalda vill jag verka för att människorna här i Nätra och Sidensjö ska känna att kyrkorna här är deras, att kyrkorna har en plats i deras liv, både för högtidsstunder och vardagsgemenskap, både med människorna och med Gud, säger hon.

Lindha Grimell är 40 år och är uppväxt i Regnsjö i Hälsingland och i Örnsköldsvik. Hon har arbetat som präst i drygt åtta år och kommer senast från en tjänst i Själevad, Mo och Björna pastorat där hon arbetat som arbetsledande komminister.
Om man inte träffar henne i kyrkan så är det mycket möjligt att hon finns tillsammans med familjen i skidbacken eller motionsspåren. Friluftslivet är en stor del av hennes fritid.
 

Dela med dig av denna artikel på: