Du är här

2019-01-08 - Föreningsliv

Dags att söka föreningsbidrag

Nu är vi i starten på det nya året, vilket innebär att om du är med och driver en ideell förening så är det dags att söka bidrag från kommunen.

Här är några olika typer av föreningar som kan söka bidrag från kommunen:

Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:
Sammankomstbidrag, anläggningsbidrag, bidrag för hyrd lokal, ledarutbildningsbidrag, upprustningsbidrag, maskinbidrag, kartbidrag, bidrag till skolidrottsföreningar och utvecklingsbidrag.

Barn- och ungdomsföreningar som inte driver idrottsverksamhet kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal, upprustningsbidrag, ledarutbildningsbidrag, bidrag till politiska ungdomsorganisationer, bidrag till skolföreningar och utvecklingsbidrag.

Minst 60 procent av föreningens medlemmar måste vara i åldrarna 6-25 år gamla för att föreningen ska få söka bidrag. 

Funktionsrättsföreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:
Medlemsbidrag, bidrag för hyrd lokal, särskilt bidrag, transportbidrag, sammankomstbidrag, ledarutbildningsbidrag och utvecklingsbidrag.

För att föreningen ska vara bidragsberättigad måste föreningen uppfylla de allmänna kraven för villkor samt vara ansluten till en statsbidragsberättigad riksorganisation. Kommunala samorganisationer kan söka och beviljas ett särskilt medlemsbidrag. 

Pensionärsföreningar kan söka:
Medlemsbidrag och utvecklingsbidrag. Kommunala samorganisationer kan söka och beviljas ett särskilt medlemsbidrag. 

Kulturföreningar, arrangerande föreningar och kulturarvsföreningar kan söka:
Arrangörsstöd och utvecklingsbidrag. Kulturarvsföreningar kan även söka basbidrag, verksamhetsbidrag och upprustningsbidrag.

 
Dela med dig av denna artikel på: