Du är här

2019-01-12 - Nyheter/Reportage

Nytt år, nya lagar

En public serviceavgift ersätter tv-licensen, karensdagen försvinner och tandvården blir avgiftsfri för alla upp till 23 år. Nytt år betyder nya lagar och regler att hålla reda på. Här är sju av förändringarna.

Public serviceavgift ersätter tv-licensen som tidigare betalats av alla som har en tv. Efter 1 januari är det Skatteverket som hanterar avgiften som ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Taket kommer vid införandet vara drygt 1 300 kronor per person och år, att jämföra med tv-licensen som kostade 2 400 kronor om året. 

Karensdagen försvinner och ersätts av ett karensavdrag efter 1 januari. Karensen finns fortfarande kvar, men arbetsgivaren drar motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckolön. På det sättet blir karensen lika för alla, oavsett vilken arbetstiden är den dag som arbetstagaren sjukanmäler sig.  

Åldersgränsen för fri tandvård har höjts i tre steg. 2017 höjdes den till 21 år, 2018 till 22 år. Efter 1 januari 2019 är tandvården fri för barn och unga till och med det år de fyller 23 år. Det förhöjda allmänna tandvårdsbidraget finns tillgängligt för alla från 24 års ålder.

En ny spellag gäller efter 1 januari. Enligt den måste alla som agerar på den svenska spelmarknaden göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas ute. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Lotteriinspektionen blir Spelinspektionen och myndigheten får fler och vassare verktyg för sitt arbete.

Uteserveringar blir rökfria från 1 juli 2019 då tobakslagen skärps gällande rökning utomhus på offentliga platser. Förutom uteserveringar berörs även lekplatser, idrottsplatser, busshållplatser och tågperronger av förbudet som även gäller elektroniska cigaretter.

Raketer med styrpinne kommer från 1 juni 2019 endast att få användas av den som har tillstånd och särskild utbildning. Det är MSB som inför bestämmelsen efter att ha uppmärksammat att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken de senaste åren. Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

Ökad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa kommer att införas från höstterminen 2019 enligt justeringar av skollagen som träder i kraft 1 juli. Det är elever i årskurs 6-9 som berörs av förändringen.

Dela med dig av denna artikel på: