Du är här

2019-01-08 - Samhällsinformation
Foto: Mats Forsgren

Taxor för VA samt hushållsavfall justeras

Från och med 1 januari 2019 så justeras taxorna för vatten och avlopp samt hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun.

Taxor för vatten och avlopp samt hushållsavfall kommer att få en marginell höjning efter att inte ha höjt alls under 2018. Beslutet av höjningen har tagits i kommunfullmäktige, men det är Miva själva som besluta om hur mycket taxorna ska justeras. 

Brukningsavgiften rörande vatten och avlopp för en schablonfamilj boende i en- och tvåfamiljshus justeras med ca 1,3 % och med ca 1,2 % för flerfamiljshus. Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt vatten och avlopp betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2019 till 9 965 kr (830 kr/månad) att jämföra med 9 833 kr (819 kr/månad) för 2017. En ökning med 11 kr/månad. 

Även anläggningsavgiften för nytillkomna kunder i kommunens Va-nät justeras med 2 procent. 

För hushållsavfall så justeras taxan med cirka 5 procent. Justeringen varierar dock med tjänster vilket innebär att vissa tjänster höjs något mer eller något mindre än 5 procent. Viktavgiften höjs även med 0,31 kr till 2,50 kr per kilo för kunder som inte sorterar ut sitt matavfall. Kunder som sorterar sitt matavfall fortsätter att betala samma viktavgift som tidigare.

Dela med dig av denna artikel på: