Du är här

2018-11-14 - Samhällsinformation

Betydelsefullt med personlig energirådgivning

Digital information är viktig men för att göra verklighet av idéer och planer är personlig rådgivning ovärderlig, visar ny forskning. Personlig rådgivning erbjuds kostnadsfritt av den kommunala energi- och klimatrådgivningen för företag, organisationer och privatpersoner

"Goda råd är inte dyra!" heter en nyligen publicerad uppsats av Are Kjeang, Karlstad universitet. Uppsatsen beskriver hur viktig personlig energirådgivning är i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital information och digitala tjänster ger många möjligheter, men räcker inte fullt ut. Resultatet från studien visar att den viktiga personliga kontakten med en oberoende rådgivare behövs för att diskutera det man läst sig till och sätta i relation till de egna möjligheterna och förutsättningarna.

– Just nu märker vi av ett ökat intresse för solceller, säger Karin Skopac, energi- och klimatrådgivare på Örnsköldsviks kommun. Höstens solsafari, med möjlighet att besöka både solcellsanläggningar och företag, blev välbesökt. Cirka 180 besökare runt om i kommunen tog chansen att få veta mer om solceller den dagen.

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk, kostnadsfri service som kommunerna erbjuder, finansierat av Energimyndigheten för att öka takten i energiomställningen. Fram till slutet av 2019 görs extra insatser inom solceller, laddstolpar och hållbara resvanor.

För den som är intresserad av att installera solceller kan rådgivarna ge stöd genom hela processen - från planering till färdig solelinstallation. Rådgivarna kan också ge svar om man har funderingar kring installation av laddplatser, vilka ekonomiska stöd som finns att söka och de ger även tips om hållbara resvanor.

– Den 22 och 23 november är ett perfekt tillfälle för de som bor i Örnsköldsvik att lära sig mer om solenergi. Då arrangerar vi en föreläsning där Lars Andrén, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och eldsjäl inom området solenergi, delar med sig av sina kunskaper, säger Karin Skopac.

Mer om de nationella satsningarna
Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av landets alla energikontor. Projekten pågår till och med hösten 2019.

Det här är tredje året som de kommunala energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.

Dela med dig av denna artikel på: