Du är här

2018-11-09 - Näringsliv

Bygg- och industrikonjunkturen stark i Västernorrland

Norrlandsfondens årliga konjunkturbarometer visar att konjunkturindexet för Västernorrland har förbättrats. Särskilt inom bygg- och industribranscherna så går konjunkturen stark.

Konjunkturbarometern presenterar Norrlandsfonden varje år och görs i samarbete med SCB. I årets barometer så har över tusen företag i Norrland fått svara på en enkät och resultatet visar att det går starkt i Västernorrland.

– Konjunkturindex för Västernorrland visar på +28, vilket är starkare än normalt. Industrikonjunkturen är stark och byggkonjunkturen är den bästa på elva år, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden, i ett pressmeddelande.
– Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från i fjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007.

Inom industriföretagen i Västernorrland så går det så starkt att de nu rapporterar en konjunkturförstärkning för tredje året i rad. Sedan hösten 2015 så har industriernas index stigit med 56 enheter och uppgår i höst till +30, vilket betyder att industriindexen är starkare än normalt. 

Byggföretagen går även de starka och har ökat från +42 i fjol till +58 i höst, vilket är det högsta värdet sedan hösten 2007. Sämre går det dock för sällanköpshandeln som har rasat kraftigt från +5 till -51 i höst. Företagen tror dock att det kommer bli en återhämtning i konjunkturen till våren med både bättre försäljning och lönsamhet.

Hela konjunkturbarometern finns att ta del av på Norrlandsfondens hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: