Du är här

2018-11-08 - Miljö
  • Foto: Ulf Eklund
  • Foto: Ulf Eklund

Mona vill rädda naturen

Mona Lundin i Bjästa vill att alla människor tar sitt ansvar och hjälps åt med att hålla naturen ren.
– Jag kan inte låta bli att städa efter andra. Jag är en riktig skräptant, säger hon med ett leende.

De allra flesta är på det klara över att skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet. Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet.

En av miljökämparna heter Mona Lundin i Bjästa, och hon drar sig sällan för att uttrycka sina åsikter.
– Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende. Var och en av oss måste ta ansvar för vår närmiljö, säger Mona som nästan dagligen är ute på skräpjakt i Nätra-området.

Skräpplockardagar arrangeras via skolorna då och då, men Mona hoppas på en större och mer omfattande insats under våren 2019. När det blir snöfritt igen vill hon att ö-viksbor mangrant sluter upp för att få bort avfall som inte borde finnas i naturen.
­– Jag hoppas att vi kan hjälpas åt på bred front. Ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Dela med dig av denna artikel på: