Du är här

2018-10-12 - Natur

600 000 kronor i stöd för skogsnäringen

I ett program för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor så delar Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor till landets alla län. Västernorrland får 600 000 kronor.

För att öka möjligheterna för skogen att kunna bidra med jobb och hållbar tillväxt samt hjälpa utvecklingen av växande bioekonomi så delar Skogsstyrelsen ut drygt 16 miljoner kronor, varav Västernorrland får 600 000.

Länsstyrelserna har fått söka pengarna som ska användas till att utveckla ett regionalt skogsprogram eller skogsstrategi. Visionen ska vara att skogen ska kunna bidra med jobb och hållbar tillväxt samt bidra till utvecklingen av växande bioekonomi. Om länet redan har ett skogsprogram eller strategi så får pengarna användas till att genomföra aktiviteter som ingår i programmet/strategin.

– Stödet till regionala insatser och dialoger om skogen är helt nytt och en del av Sveriges nationella skogsprogram. Stödet kan fungera som en katalysator och bidra till att arbetet med strategisk samverkan i länen och regionerna fortsätter framåt, säger Skogsstyrelsens projektledare Thomas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Dela med dig av denna artikel på: