Du är här

2018-09-18 - Övrigt
Bild: Örnsköldsviks kommun

Öppet samrådsmöte 23 september

Söndagen den 23 september håller Örnsköldsviks kommun ett öppet samrådsmöte där de bjuder in allmänheten till att lämna synpunkter gällande den långsiktiga planen för centralortens mark- och vattenanvändning.

Den långsiktiga planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till 2040 och kommer ligga som grund för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslaget till plan är nu ute för samråd och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 november. För att öka möjligheten till delaktighet och påverkan bjuder kommunen in allmänheten till öppet samrådsmöte söndag 23 september.

– Vi är angelägna om att få förslaget belyst ur ett brett perspektiv och att många olika intressegrupper ska vilja bidra med sina synpunkter. Därför har vi denna gång valt att bjuda in allmänheten till information på en söndag med förhoppning att det ska underlätta deltagande, säger Elisabeth Strand Hübinette, strategisk samhällsplanerare på kommunens tillväxtavdelning.

Det öppna samrådsmötet hålls i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, den 23 september klockan 13-15. Under mötet presenteras förslaget och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter. Mötet är av Drop-in karaktär med flera möjligheter att få en övergripande information om planförslaget.

Förslaget finns tillgängligt att ta del av på Arkenbiblioteket, i stadshuset Kronan och på Örnsköldsviks kommuns hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: