Du är här

2018-08-14 - Ekonomi

Över 1,6 miljarder i pensionsskulder i Örnsköldsvik

Skandia har släppt en rapport om de olika kommunernas pensionsskulder och i rapporten går det att se att Örnsköldsviks kommun har en skuld på över 1,6 miljarder kronor.

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som kommunen har till sina anställda, det vill säga hur mycket pengar som anställda har rätt att få ut i form av kommunal pension i framtiden enligt sitt pensionsavtal.

 

I Örnsköldsvik så uppgår den totala pensionsskulden till inte mindre än 1 611 miljoner kronor, alltså över 1,6 miljarder kronor. Per invånare så blir skulden 28 693 kronor vilket är 5 693 kronor över rikssnittet som ligger på 23 000 kronor. Det går att jämföra med Kramfors kommun som har en mindre total skuld på 700 miljoner kronor men en betydligt större skuld per invånare på 37 165 kronor. Den totala skulden i Västernorrlands län hamnar på över 7,1 miljarder kronor, eller 29 016 kronor per invånare. 

 

Skandia skriver i ett pressmeddelande att det främst är den förändrade demografin som ligger bakom skulderna. Kommuner med minskande befolkningsunderlag och med få personer i arbetsför ålder får ett ökat gap mellan skatteintäkter och kostnader i kommunens budget då färre personer måste försörja fler.

Dela med dig av denna artikel på: