Du är här

2018-08-12 - Samhällsinformation

Eldningsförbudet lättat

Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna i länet har tagit beslut om att lätta på eldningsförbudet som råder i länet.

Beslutet innebär att det nu blir tillåtet att grilla på "i förväg iordningsställda grillplatser" utöver grillning på egen tomtmark. Med i förväg iordningsställda grillplatser menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande, till exempel en betongring. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller dock inte kraven för en säker grillplats och är inte tillåtet att använda för grillning. 

Beslutet att lätta eldningsförbudet ligger i att risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat då det nu är fuktigare på ytan. Vid grillning på egen tomt så måste grillen vara upphöjd från marken för att förhindra att värmen går ner i marken som fortfarande är torr i djupet.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Räddningstjänsterna fortsätter att råda till försiktighet.

Dela med dig av denna artikel på: