Du är här

2019-08-13 - Miljö

Var uppmärksam på algblomning

Just nu pågår det algblomning i flera områden i länet och det är viktigt att vara uppmärksam då algblomningen bland annat kan vara giftig för djur. Det här bör du veta och tänka på rörande algblomning.

Algblomning är ett fenomen som brukar ske mellan juli och september och består av ansamlingar av alger och bakterier som frodas och växer när det råder starkt solljus och lugnt väder. Ibland kan algerna vara ofarliga men de är oftast giftiga och kan till och med vara livshotande för framförallt djur, så därför är det viktigt att vara uppmärksam och undvika vatten med alger i. 

Du kan känna igen att det finns alger i vattnet genom att vattnet ser grumligt ut eller har en grön, blå eller gul hinna. Badar du i vatten med alger så kan du drabbas av algförgiftning som visar sig genom hudutslag och irritationer. Har du råkat svälja vatten med alger i så kan du drabbas av illamående, kräkningar och feber. Särskilt barn och djur kan vara väldigt känsliga.

Har du badat i vatten som du sedan upptäckt att det förekommer algblomning i så är det viktigt att duscha så fort som möjligt. Tvåla in kroppen ordentligt och försök skölj av kroppen så noggrant du kan. Skulle du börja uppvisa symptom på algförgiftning så bör du kontakta giftinformationscentralen eller söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Så förebygger du algförgiftning:

  • Undvik vatten som visar tecken på blommande alger. Du kan känna igen blommande alger genom att vattnet ser grumligt ut eller att vattenytan har en hinna som är blågrön, grön eller gulgrön.
  • Vänta några dagar efter att algerna försvunnit från vattnet även om vattnet ser fint ut eftersom gift från algerna kan dröja sig kvar. 
  • Rör inte algmassor som spolat upp på land. 
  • Barn och husdjur är särskilt känsliga mot algförgiftning. Håll barn under uppsikt och se till att husdjur inte dricker vatten där det förekommer algblomning. 
  • Duscha och tvåla in kroppen ordentligt ifall du kommer i kontakt med vatten där blomning förekommer. 
  • Kontakta vården på en gång ifall du tror att du drabbats av algförgiftning.

Om du upptäcker misstänkt algblomning är det viktigt att du meddelar detta till Länsstyrelsen. Du kan klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida där du kan få mer information och kontaktuppgifter.

Källa: 1177 vårdguiden

Dela med dig av denna artikel på: