Du är här

2018-06-23 - Väder
Bild: SJ

Vädret är viktigt för sommarhumöret

På uppdrag av SJ så har Sifo genomfört en undersökning för att ta reda på hur viktigt vädret är för svenskarna under sommaren och semestern. Nio av tio svenskar tycker att vädret under semestern är viktigt.

Enligt den undersökning som Sifo genomfört så beror det till viss del på ålder och på vart man bor huruvida vädret är viktigt eller inte under semestern. Framförallt är det personer under 65 år som tycker att vädret är viktigt för en bra semester. 

Men även om nio av tio svenskar tycker att vädret är viktigt så säger också tre av tio att de inte låter sig begränsas av dåligt väder. Blir det dåligt väder så väljer 36 procent av svenskarna att sitta inne och mysa med t.ex. spel. Sju procent väljer att resa utomlands och tre procent åker till en annan del av landet där det är bättre väder.

Bor man norrut i landet så förhåller man sig oftare mer positivt till sommarvädret. Invånare i Norrbotten är inte lika känsliga för sommarvädret jämfört med övriga svenskar och nästan var femte norrbottning, 18 procent, svarade i undersökningen att vädret var oväsentligt för humöret.

Dela med dig av denna artikel på: