Du är här

2018-06-11 - Nyheter/Reportage
Bild: Örnsköldsviks Kommun

Ny familjecentral startar i höst

Under hösten så kommer en familjecentral med bland att förskola, öppen förskola, mödravårdscentral och barnavårdscentral att starta i Örnsköldsvik. Centralen kommer att finnas på Fröjastigen 10.

En familjecentral är en gemensam samlokalisering av verksamheterna öppen förskola, mödravårdscentral, barnavårdscentral, social stöd, nattomsorg och förskola. Samlokaliseirngen är möjlig genom ett samarbete mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks Kommun.

– Detta är mycket bra för Regionen. Vi har flera familjecentraler i länet och tidiga insatser där vi kan möta föräldrars behov kan inte underskattas, säger Andreas Sjölander (S), ordförande i Region Västernorrlands folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnd.

– Glädjande för vår kommun att vi nu efter mycket hårt arbete äntligen kan presentera denna lösning för kommuninvånarna. Denna familjecentral blir viktig i vårt fortsatta arbete om en sammanhållen familjestödskedja, säger Per Nylén (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Starten för familjecentralen är planerad att bli i slutet av augusti och innan sista oktober så ska även alla fyra förskoleavdelningar ha samlokaliserats på det övre planet av fastigheten. 

Att Regionen samlokaliserar sina sjuksköterskor och barnmorskor i en kommunal lokal är nyskapande och genomförs som ett pilotprojekt som ska testas under två år för att sedan utvärderas. 

– Bra att vi har kunnat hitta denna lösning på Fröjastigen tillsammans med kommunen. Nu testar vi denna pilot under två år, utvecklar vår samverkan och ser lösningar, säger Anna -Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland.

– Det har varit ett fruktsamt samarbete hela tiden under en stor tidspress på slutet, så jag vill ge en stor eloge till alla inblandade, utrycker Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks Kommun.

 
Dela med dig av denna artikel på: