Du är här

2018-08-27 - Nyheter/Reportage
Bild: Örnsköldsviks Kommun

Ny familjecentral invigs inom kort

En familjecentral som drivs i samarbete mellan Örnsköldsvik kommun och Region Västernorrland, kommer inom kort att erbjuda råd, stöd och service till barnfamiljer i Örnsköldsvik. Allt samlat på en enda plats.
– En sådan här familjecentral betyder otroligt mycket, säger Per Nylén (S).

Nu är det snart dags för den nya familjecentralen i Örnsköldsvik att tas i bruk, där öppen förskola, mödravårdscentral, socialt stöd, nattomsorg och förskola samlas på en enda plats. Efter månadsskiftet kommer de olika verksamheterna successivt att flytta in – men redan nu på torsdag, 30 augusti klockan 15, invigs familjecentralen på Fröjastigen 1 officiellt. 

Medverkar gör bland andra Per Nylén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör. Med i firandet är även barn och personal från den nattomsorg som kommer att flytta in i lokalerna.
– Vi kommer att ha en ceremoni där både kommunen och regionen är med. Jag kommer att klippa band, tillsammans med barnen, och det kommer hållas tal. Det blir en klassisk invigning, säger Per Nylén.

Familjecentralen är tänkt att fungera som en öppen mötesplats, ha en förebyggande och främjande inriktning och erbjuda vårdnadshavare och blivande föräldrar stöd i föräldraskapet. Efter att verksamheterna är i gång ska också olika aktiviteter och träffar genomföras. 
– En sådan här familjecentral betyder otroligt mycket, att kunna samordna resurserna för att möta och fånga upp föräldrarna så tidigt som möjligt. Det är fantastiskt roligt att vi nu kommer i gång, det här har vi ju velat få till under en längre tid och nu känns det som att vi har landat rätt. Det här kommer bli spännande.

Familjecentralen kommer att drivas i samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Dela med dig av denna artikel på: