Du är här

2018-06-13 - Skola & utbildning
  • Peter Puschel, programmeringshandledare tillsammans med fr. v. Albin Hannemann, Jonah Norberg och Isak Norberg. Foto: Mats Forsgren
  • Den elektroniska rösträknaren, mentometern, klar att tas i bruk. Foto: Mats Forsgren

Albin, Isak och Jonah – Mentometergänget

Då det digitala samhället blir allt större så blir också programmering allt viktigare att kunna. KomTek har drivit programmeringskurser för barn och ungdomar och det eleverna har lärt sig har de använt för att göra en rösträknare.

KomTek driver de två kurserna Datavärld och Programmera mera där deltagare i åldrarna 12-15 år får lära sig programmera både spel och programvara.
Albin Hannemann och bröderna Isak och Jonah Norberg är tre av deltagarna som varit med i kurserna.
­– Vi har lärt oss göra spel i verktyget Scratch och också lärt oss programmera i programmeringspråket Python, vilket har varit kul och spännande, berättar Isak.

Kurserna har bestått av 20 träffar med praktiska övningar där handledarna Peter Püschel och Lukas Skyttberg låtit deltagarna lära sig själva genom praktiska övningar.
– Vi har inte haft prov eller föreläsningar utan de har arbetat praktiskt och fått göra allting själva. Rösträknaren har de byggt helt på egen hand, berättar Peter.
Då det kom till att visa vad de lärt sig så fick de bygga en elektronisk rösträknare; en mentometer. De började bygga rösträknaren i början av året och den består av tre knappar och en skärm kopplad till en liten dator. På skärmen ställs en fråga som man kan svara på med en av de tre knapparna och datorn räknar sedan ihop resultatet av alla svar och visar det på en hemsida.
Deltagarna tycker alla att det har varit roligt att bygga mentometern.
– Det var spännande att börja och kul att vara här när vi började bygga röst-räknaren, berättar Jonah och får snabbt medhåll från både Albin och Isak.

KomTek planerar att fortsätta kurserna i höst och samtliga säger att de vill komma tillbaka och fortsätta med programmeringen.
– Det har varit roligt och intressant och jag har lärt mig mycket. Jag fortsätter gärna i höst, säger Albin.
De har inga riktiga idéer ännu på vad de skulle vilja göra i höst, men Peter tror att de nog kommer att få en del idéer under sommaren.
– Det kan vara svårt att komma med egna idéer när de inte gjort något sånt här förut. Men jag tror nog de kommer ha många saker de vill pröva när kursen startar upp igen i höst, avslutar Peter.

Dela med dig av denna artikel på: