Du är här

2020-07-01 - Samhälle
Bild: Bris

Bris har öppet hela sommaren

Barn som mår dåligt eller lever i en utsatt situation har det ofta ännu svårare under sommarlovet då vardagen tar en paus och de lätt kan bli ensamma eller isolerade. Därför har Bris öppet hela sommaren.

Sommarlovet blir för många barn en tid där rutinerna brister, det blir mycket rastlöshet och tristess, och utan skolan så kan det vara svårt att få en paus från konflikter, oro och ångest i hemmet. Bris har därför öppet hela sommarlovet. Genom både chatt, mejl och telefon kan barn i utsatta situationer, som mår dåligt eller bara behöver någon vuxen att prata med ta kontakt varje dag med någon vuxen som finns där för att lyssna, stötta och stärka. Bris finns även där för att ge stöd och råd till vuxna som behöver hjälp eller har funderingar kring sina barn.

Bris har öppet för barn och unga via telefon (116 111),  samt via chatt och mejl på bris.se. Öppettider är kl. 9-12 och 14-21 på vardagar och kl. 14-21 på helger.

Bris vuxentelefon om barn har öppet vardagar kl. 9-12 på 0771-50 50 50 för vuxna som har funderingar kring ett barn i sin närhet.

 

Dela med dig av denna artikel på: