Du är här

2018-05-24 - Samhällsinformation

Film angående krisberedskapsveckan

Länsstyrelsen har tagit fram en kortfilm som beskriver de vanligaste riskerna och hoten i länet. Den är gjord utifrån den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som tidigare tagits fram.

Analysen används för förebygga och hantera de risker som kan inträffa. Länsstyrelsen är enligt lag skyldig att göra en RSA men den används även för att värna om medborgarnas liv och hälsa som är ett av målen för landets krisberedskap. Filmen är en kortversion av de vanligaste riskerna och hoten samt exempel på när de inträffat. Vi lyfter även hur medborgaren kan förbereda sig inför de vanligaste hoten. Filmen är en del i den nationella kampanjen #krisberedskapsveckan

Måndag den 28 maj startar #krisberedskapsveckan som är en kampanj för att medborgarna ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.
Läs mer om hur man kan förbereda sig på www.dinsäkerhet.se.
 

Dela med dig av denna artikel på: