Du är här

2018-05-24 - Utställning
Nuvarande styrelse i Hans Hedbergs Vänner: Anette Orav, Berit Bengtsdotter, Gunilla Berg, Helen Östmar-Rosdahl (ordförande), Siv Ingman, Sonia Seidevall, Sofia Olsson och Ingrid Schäder. Till höger den välkände och uppskattade konstnären med de buskiga ögonbrynen som vännen Karl Hedin till och med skrev en limerick om. Foto: Håkan Nordström

Hans vänner bjuder in till öppet hus

Det är närmare 20 år sedan som konstnären Hans Hedberg fick ett eget museum i sin hembygd. Därför bjuder Hans Hedbergs Vänner in till jubileum i Arken på lördag den 26 maj.

Anledningarna till firandet är dock två. I höst är det 20 år sedan museet öppnade och om den internationellt kände konstnären fortfarande hade varit i livet hade han i dagarna firat sin 101:a födelsedag. Därför blir det extra högtidligt i museet som på lördag kommer ha öppet hus mellan klockan 13 och 16.

Anders Grimells kvartett kommer att stå för musikunderhållningen och deltagare i den första styrelsen ska berätta bakgrunden till hur Föreningen Hans Hedbergs Vänner bildades. Till lättare förtäring blir det även försäljning av brickor samt av konstboken ”Elden, Hjärtat och Leran”.
­– Trots alla år i Frankrike ville han att museet skulle ligga i Örnsköldsvik även om besökarna naturligtvis skulle var många fler i en annan och mycket större stad, säger Margareta Hedberg, ingift i släkten och den som kommer hålla i en panel under dagen med delar av föreningens första styrelse som bestod av Tore Erkén, Håkan Åström, Peter Holmqvist, Olle Boman, Kurt Emanuelsson, Rolf Jadelius, Arne Söderström och Bosse Westin.

Den sistnämnda är mannen bakom att Vänskapsgillet, reliefen i Forss kontor i Köpmanholmen som höll på att förstöras, så småningom kom till Arken.
– Anledningen till mitt engagemang var att jag ville rädda reliefen. Sedan var det Ture Granqvist som gick steget längre och var starkt bidragande till initiativen för en hel utställning och ett litet museum, säger Bosse Westin som har många Hans Hedberg-minnen att berätta.

En i mängden är den inför Hans Hedberg-dagen 1997 och firandet av konstnärens 80-årsdag då vännen; sågverksentreprenören och industrimannen Karl Hedin, tyvärr inte hade möjlighet att närvara. Han skickade då ett telegram till jubilaren:
”Då du ända till åttio klarat livhanken
och jag bara närvara kan uti tanken
så tänker jag på
dina buskiga grå
och hoppas du har roligt som fanken”.

Dela med dig av denna artikel på: