Du är här

2018-05-16 - Samhälle

Vårfloden börjar minska men höga flöden råder ännu

SMHI har släppt nya prognoser runt vårfloden som visar att det fortfarande är höga flöden i länet men att vattnet nu också börjar dra sig tillbaka i både små och medelstora vattendrag.

Att vattnet börjar dra sig undan märks bland annat i svårt drabbade områden i kommunen som Grindnäset, Sidensjö och längs Själevadsfjärden. SMHI:s prognos visar dock att flödena längs Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven fortfarande är mycket höga och de kommer ligga på varningsnivå ett tag till. Flödena längs Indalsälven och Ångermanälven kan även komma att stiga ytterligare, men nivåerna väntas inte bli mer problematiska. 

I och med att vattnet drar sig tillbaka så för det också med sig risk för ras och skred, detta på grund av att översvämningar gör jorden mer instabil. När vattnet drar sig tillbaka så sjunker inte alltid grundvattennivån i samma takt samtidigt som vattendragets mothållande krafter minskar. Detta leder till att jordmassan kan börja komma i rörelse och att ras och skred kan hända, särskilt vid slänter och vid områden nära vatttendrag. 

Några tecken på inledande skred att hålla koll på:

  • plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • träd och stolpar som börjar luta
  • brott på ledningar och kablar i marken
  • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Vid tecken på begynnande skred så bör du kontakta kommunen. Kontakta ditt försäkringsbolag om raset är vid din fastighet och hotar din egendom och kontakta väghållaren om raset sker eller riskerar att ske vid en allmän väg.

Du kan läsa mer om ras och skred på krisinformation.se

 
Dela med dig av denna artikel på: