Du är här

2018-05-15 - Mat & dryck
  • Projektledaren Eva Jilkén och Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten. Foto: Mattias Forsell
  • Pressbild

Rekordstor satsning på mat och dryck i Västernorrland

Mat och dryck blir allt viktigare för regional utveckling och tillväxt. I dagarna beviljades en rekordstor gemensam satsning för att stötta små och medelstora företag inom mat och dryck i Västernorrland, Jämtland och Trondelag.

– Med satsningen vill vi bidra med kompetensutveckling och kunskapsöverföring som ger förutsättningar för utveckling och en ökad omsättning hos företagen, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten.

Rekordstor satsning som tar vara på potentialen regionerna
Den 29 april beslutade styrkommittén för EU Interreg Sverige-Norge att ge stöd till projektet ”Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte”. De som sökt projektet är Leader Höga Kusten, Torsta AB och Oi! Tröndersk mat og drikke och sammantaget omfattar projektet tre år och 13,5 miljoner kronor, där hälften kommer från EU och hälften från regionala partner.
– Vi är jätteglada att projektet beviljats och prioriterats. Det finns en enorm potential i vår region och med satsningen kan vi tillsammans kan vi ge ännu bättre förutsättningar för utveckling, ökad kompetens och nya affärsmöjligheter för företagen som arbetar med mat och dryck i det gröna bältet säger verksamhetsledaren för Leader Höga Kusten, Jenny Edvinsson.

Digitalt samarbete från kust till kust
För att ta tillvara potentialen i de olika regionerna vill man dra fördel av digitaliseringens möjligheter och tillsammans med entreprenörer utveckla ett digitalt kunskapsnav/mötesplats för kompetensutveckling, kunskapsöverföring och omvärldsbevakning. Satsningen innehåller också nya och innovativa möjligheter till affärs- och produktutveckling tex ska food hackatons ordnas för att öka kunskap om utemat och inspirera till nya smakupplevelser.
– Det finns en stor möjlighet med att dela erfarenheter, kunskap och metoder mellan regionerna, som vi i Västernorrland kan dra fördel av för att ta steget vidare som smakdestination. Trøndelag har t.ex. en lång erfarenhet av att arbeta med lokal mat och landsbygdsutveckling och Jämtland har varit framgångsrika i sitt arbete med lokal mat och upplevelseturism, säger projektledaren Eva Jilkén.

Samarbete som ger synergier över gränserna
Företagen i satsningen delar många möjligheter och utmaningar, oavsett om de finns i Norge eller Sverige. Många är mindre verksamheter med begränsade resurser, tid och möjlighet att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter med andra, eller åka på utbildningstillfällen, då avstånden är stora.
– Vi tror att företagen kommer att få ett stort utbyte av varandra och den kunskap och det nätverk de får tillgång till eftersom man har olika kunskaper och mycket att lära av varandra för att kunna utvecklas och växa, avslutar Eva Jilkén.

Dela med dig av denna artikel på: