Du är här

2020-05-12 - Hälsa

Strokedagen – fakta om stroke och vad du bör tänka på

Idag är det den andra tisdagen i maj vilket också innebär att det är Strokedagen, en dag då sjukdomstillståndet Stroke uppmärksammas för att öka kunskapen och minska dödsfallen.

Stroke, som också kallas för slaganfall, är samlingsnamnet för sjuktillståndet där man får en blodpropp eller blödning i hjärna och är en av de vanligaste folksjukdomarna. Cirka 25 000 personer per år, en var 20:e minut, drabbas av en stroke i Sverige. De flesta som drabbas är i pensionsåldern men drygt 20 procent är under 65 år gamla. 

Ett slagganfall är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom kroppslig sjukvård och leder ofta till bestående skador i form av funktionsnedsättningar som förlamning eller svårigheter med tal. Stroke är också den tredje största orsaken till dödsfall. 

Om du har någon i familjen eller släkten som drabbats av stroke så ligger du ofta i större risk att själv drabbas av en stroke jämfört med personer som inte har strokedrabbade i släkten. Men det går att förebygga att drabbas av en stroke genom att inte röka, motionera regelbundet och se till att hålla normala kolesterol- och blodtrycksvärden.

Vanligaste symtomen på stroke är:
  • Halvsidig förlaming, t.ex. att ena sidan av en persons ansikte hänger.
  • Känselnedsättningar och domningar, ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan
  • Synrubbningar, i form av synnedsättning eller synbortfall
  • Tal- och språkrubbningar. Svårigheter att tala och att förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna
  • Balansrubbningar och svårt att styra rörelserna
  • Blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning)

Om du tror att någon kan ha drabbats av en stroke så bör du genast göra AKUT-testet på personer:

Ansiktsförlamning: Be personen le och visa tänderna. Om personen är sned i ansiktet eller hänger med mungipan, ring 112.
Kroppsdel: Förlamning i en arm? Be personen lyfta armarna och hålla kvar de i 10 sekunder. Har personen tecken till svaghet eller förlamning i någon arm, ring 112.
Uttal: Har personen svårigheter med att tala, läsa eller förstå tal? Be personen säga meningen ”Det är vackert väder idag”. Om personen har svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt, ring 112. 
Tid: Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt.

För mer information om stroke, besök 1177 vårdguidens sida och Stroke riksförbundets hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: