Du är här

2018-05-06 - Väder

Risken för svår vårflod ökar vecka 19

Den 3 maj höll länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer ett nytt samverkansmöte kring årets vårflod, där man sade att risken för svår vårflod kommer att öka under vecka 19.

Många sjöar och vattendrag är redan överfulla och riskerar att skapa översvämningsproblem bland både vägar, järnvägar, broar och fastigheter. De närmsta dagarna kommer läget dock inte att förändras något nämnvärt, enligt SMHIs beräkningar. 

Först vecka 19 tros det att vårfloden kommer öka kraftigt. Under veckan väntas varmare väder vilket för med sig att mer snö och is smälter och ökar vattenmängderna. Detta stämmer bra med tidigare prognoser som sagt att vårfloden tros komma i gång ordentligt under maj. 

Under mötet diskuterades också vilka skyddsvärden som ska prioriteras, d.v.s vad man ska prioritera att lägga sina resurser på för att motverka allt för mycket skada av en svår vårflod. Först och främst prioriteras liv och hälsa, sedan vägar och dricksvatten-, el- och telekomanläggningar. Det som prioriteras sist är egendom och miljö.

Dela med dig av denna artikel på: