Du är här

2021-05-04 - Trafik

Cykla säkert

Örnsköldsvik kommun strävar efter en bra miljö för cyklister för att få fler att välja cykeln som transportmedel och för att förbättra miljö och hälsa. Här ges tips och information om hur du kan cykla säkert i vår kommun.

Lite kort fakta som kanske får dig att sätta dig på sadeln:
Har du 5 km till jobbet och cyklar istället för att ta bilen kan du spara mellan 6000 till 14 000 kr per år.
Medelhastigheten för en cyklist är 16 km/h. Det innebär att du tar dig 8 km på 30 min.
Alla bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. Intensiteten bör vara måttlig, till exempel en rask promenad.
Tar du bilen till arbetet löper du 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med den som cyklar.

Vad säger statistiken?
80% av alla cykelolyckor är singelolyckor.
Var femte kollision mellan motorfordon och cykel sker i mörker.
Varje år skadas 4 000 allvarligt eller mycket allvarligt i cykelolyckor.
Av de allvarligt skadade har 1500 skallskador.
Cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med sextio procent.
Sjutton procent av singelolyckorna beror på bristande underhåll av cykeln.
Syns du inte, finns du inte
Bra cykelbelysning gör dig synlig.
Reflexväst och andra reflexer ökar sträckan bilisten har att upptäcka dig på i mörker med upp till sex gånger.
I mörker ser cyklisten bilen långt tidigare än vad bilisten ser cyklisten.
Gatubelysningen gör att du själv kan se, men innebär inte att du syns.

Vad säger lagen?
Cykeln ska vara utrustad med fungerande broms och ringklocka.
Cykeln ska under mörker vara utrustad med fungerande vit belysning fram och röd bak. Belysningen ska vara väl synlig från 300 meters håll. Dessutom ska cykeln ha vit reflex fram, röd reflex bak och vit eller gul reflex åt sidorna.
Cykling på trottoar är förbjuden för alla förutom små barn upp till det år de fyller 8 år gammal.
Cyklisten har alltid väjningsplikt när han/hon lämnar cykelbanan för att köra ut på gatan.
Cykelhjälm är obligatoriskt vid all färd på cykel för barn och ungdom under femton år.

Tips för seniorer: För att ha bra uppsikt bakåt utan att behöva vrida på kroppen så finns backspeglar att sätta på styret.

Dela med dig av denna artikel på: