Du är här

2018-04-16 - Nyheter/Reportage
  • Lena Hallengren, barn-, äldre-, och jämställdhetsminister klippte bandet vid invigningen Foto: Jörgen Jensen
  • Foto: Mats Forsgren
  • Det nya namnet! Foto: Jörgen Jensen
  • Bland fem som föreslagit namnet Rosenbacken på nybygget, så lottades Per Lennart Nilsson fram som vinnare. Foto: Jörgen Jensen
  • Många var på plats denna speciella dag. Foto: Jörgen Jensen
  • Foto: Mats Forsgren
  • Anna -Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande, uttryckte sin glädje över nybygget. Foto Mats Forsgren
  • Det nya boendet, vackert beläget intill Moälven i Själevad. Foto: Mats Forsgren

Rosenbacken invigd

Drygt två år efter första spadtaget, så invigdes det nya boendet I Själevad och namnet blir Rosenbackens vård- och omsorgsboende. Lena Hallengren, barn-, äldre-, och jämställdhetsminister förrättade invigningen.

Rosenbacken inrymmer 90 lägenheter på cirka 30 m2 vardera. Lägenheterna är fördelade på tre plan där var och en av byggnadens flyglar bildar en boendeenhet. Varje enhet har gemensamma ytor för måltider och samvaro samt balkong eller uteplats. På entréplanet kommer träffpunktsverksamhet, café och annan service att ta plats. Byggnaden är ritad av arkitekt Arne Wistedt, TM-konsult.

Rosenbacken är sannolikt Sveriges första omsorgsboende som är konstruerat som ett energisnålt passivhus. På byggnadens tak finns 400 m2 solceller. Varma sommardagar kan lägenheterna svalkas via naturkyla. Energiförbrukningen väntas bli 80 procent lägre jämfört med tidigare servicehus som rivs i och med att det nya boendet står klart.

Rosenbacken har försetts med modern teknik och smarta IT-lösningar. Alla har tillgång till wifi. Boendet är förberett för att kunna använda nattkamera för tillsyn utan att störa de som sover. Digitala lås förhindrar att de boende går in i fel lägenhet. Öppnas en dörr indikeras detta via en signal till personalen. Boendet har också tillgång till nödvatten i händelse av bakterieutbrott i det kommunala ledningssystemet.

Kostnaden för hela projektet uppgår till ca 180 miljoner kronor.

Dela med dig av denna artikel på: