Du är här

2018-03-12 - Miljö
Bild: Miva

Allt fler besöker Må återvinningscentral

Under 2017 passerade 171 457 bilar fordonsräknaren på Må återvinningscentral. Det är en ökning med 5 734 bilar jämfört med 2016 och ligger i paritet med rekordåret 2015 då Må hade 172 310 besök. Miva har även installerat fordonsräknare på sina två nya återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn som kommer hjälpa till att mäta besöksantalet på återvinningscentralerna under 2018.

Dela med dig av denna artikel på: