Du är här

2018-02-23 - Modo Hockey
  • Initiativtagare är Björn Andrén, Arne Nordlund och Anders Lindblad. Foto: Håkan Nordström

Återvändarfonden ska ta Modo tillbaka

Modo Hockey ska vara tillbaka i SHL senast säsongen 2020/2021. Det är målsättningen som ett antal privatpersoner står bakom och i den ansträngningen startat ”Återvändarfonden”. En fond för att stärka spelarbudgeten i arbetet med att skapa en trupp tillräckligt konkurrenskraftig för att ta laget tillbaka till SHL.


­– För det krävs enligt vår bedömning ett ekonomiskt tillskott på närmare 10 miljoner kronor årligen under två år, säger Björn Andrén, en av fondens tre initiativtagare.
De övriga två är Arne Nordlund och Anders Lindblad och för närvarande har ytterligare tio privatpersoner anslutit sig, vilket inneburit att grundkapitalet redan är 1,3 miljoner kronor.
– Nästa steg är att alla hockeyvänner på sittplats och ståplats, Modo Hockeys medlemmar samt små och stora företag är med och bidrar. Det krävs ett mycket brett engagemang av Modo-fans, när och fjärran, säger Arne Nordlund.

Fonden ska organisatoriskt ligga skild från klubbens elitverksamhet och överföring ska endast kunna ske efter överenskommelse med av fondens stiftare utsedda företrädare. Bidragsgivarna får om de så önskar vara anonyma och storleken på enskilda bidrag ska alltid vara konfidentiellt.
– Det är av största vikt att Modo Hockey så fort som möjligt tar sig tillbaka till SHL och därefter blir en klubb med den professionalitet och stabilitet som krävs för att åter bli ett etablerat SHL-lag, säger Björn Andrén och tillägger:
– Vi vill vara tydliga med att det här initiativet kommer från några privatpersoner och inte från Modo Hockey.

Dela med dig av denna artikel på: