Du är här

2021-01-26 - Bra att veta med Webben 7

Dags att skotta taket?

Under snörika vintrar ökar riskerna för att tak ger vika på grund av stora snömängder. Mycket fluffig nysnö väger cirka 30 kg per kubikmeter, men när det töar nästan tiodubblas vikten till 200-300 kg per kubikmeter. Förutom att trycket på byggnadens konstruktion ökar så blir det också avsevärt mycket tyngre att skotta bort snön.

En del tak rasar på grund av att det helt enkelt finns brister i underhåll (exempelvis röta) eller konstruktionsfel. Därför är det viktigt att skotta de tak som ska skottas innan skadan inträffar. Det gäller även exempelvis husvagnar.
 
Även om byggnadens konstruktion klarar snötrycket kan snöras och fallande istappar orsaka skada. Ställ därför inte bilar eller annat nära en byggnad med mycket snö på taket. Tänk också på att utskjutande utbyggnader kan skadas av snöras.
– Om snö rasar från ett tak, eller istappar lossnar från byggnaden, och skadar personer eller egendom kan du som fastighetsägare bli ansvarig. Egendomsförsäkring gäller generellt inte för snöras, säger Christoffer Jonsson som är skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland.
 
Om du har
en villa med ett så kallat sadeltak och ingen huskropp i vinkel, behöver du normalt inte skotta alls. Men ett tecken på att snön är för tung för taket kan vara om till exempel ytterdörren kärvar och då är det viktigt att skotta taket. Om olyckan trots allt skulle vara framme så täcks kostnaderna av villaförsäkringen.
 
Om man har en näringsfastighet eller ekonomibyggnader på en lantbruksfastighet, är det däremot viktigt att skotta taket för att få försäkringsersättning vid eventuell skada. Om du inte har sett till ditt tak och skottat bort tung snö och taken bryter samman, så är de flesta försäkringsvillkor skrivna så att försäkringsersättningen kan minska eller till och med utebli. Om det snöat mycket och snön inte tas bort inom rimlig tid kan skadan inte anses oförutsedd av ditt försäkringsbolag.
– Men skotta inte bort all snö på taket, lämna gärna ungefär en decimeter. Annars är risken stor att du skadar taket med snöskyffeln vilket gör att man riskerar att vatten läcker in vid snösmältning eller regn, berättar Christoffer Jonsson.
 
Att tak rasar in på grund av snötryck beror ofta på att snön drevar och lägger sig på ena sidan av taket, vilket innebär en snedbelastning på själva konstruktionen. Var extra uppmärksam på snedbelastning även under tiden du skottar ditt tak – skotta inte en sida i taget, utan håll en jämn fördelning över takytan.
Och kom ihåg att tänka på säkerheten när du skottar.
– Du bör inte gå upp själv på taket, ta med minst en annan person. Se till att använda säkerhetslina och ta på dig bra skor, avslutar Christoffer Jonsson.
 

Fotnot: Artikeln är en återpublicering. Ursprungligt publiceringsdatum var 4/2-2018.

 

Dela med dig av denna artikel på: