Du är här

2017-12-28 - Ekonomi

Ekonominytt 2018

Här kan du se en del av de nyheter som påverkar din plånbok kommande år.

Pensionärsskatt
Regeringen satsar 4,42 miljarder på att sänka skatten för pensionärer 2018.
– Nu tar man bort hela skillnaden för inkomster upp till 17 000 kronor. Därutöver finns den kvar men mer eller mindre alla pensionärer får sänkt skatt.

Barnbidraget
För första gången på tio år kommer barnbidraget att höjas i mars 2018. Bidraget höjs till 1 250 per barn och månad, från dagens nivå 1 050. Även studiebidraget för gymnasieelever höjs med samma belopp.

Lån och ränta
Vi har under en längre tid levt med rekordlåga räntor och negativa styrräntor. Men nu finns flera tecken på att centralbanker kommer att börja höja styrräntorna. Det antas att Riksbanken kommer att höja reporäntan strax efter sommaren 2018. Det i sig kommer inte ha någon dramatisk effekt men det påverkar bolåneräntorna.

Fordon
Fordonsskattesystemet går igenom en stor förändring nästa år – det så kallade bonus malus-systemet införs för nya bilar. Miljövänliga bilar ska gynnas samtidigt som bilar med stora utsläpp missgynnas.
Dessutom ändras reglerna för tjänstebilar. Det ska bli dyrare för privatpersoner som kör tjänstebil.

Skattereduktion för fackföreningsavgift
återinförs, från 1 juli. Den blir 25 % av avgift som är på minst 400 kr per år.

Flygskatt införs
på 60, 250 eller 400 kr, beroende på resmål. Gäller från den 1 april.

Elcykelbidrag
Från 1 februari går det att ansöka om bidraget ang.
rabatt på el-cyklar, 25 % av priset. Som mest 10 000 kr.


 

Dela med dig av denna artikel på: