Du är här

2017-12-06 - Politik

Ökade skattemedel för ensamkommande barn

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ge humanistiska nämnden 934 000 kronor i ökade skattemedel 2018. Detta innebär att asylsökande ensamkommande flyktingbarn som innan 18-årsdagen inte fått permanent uppehållstillstånd får bo kvar i Örnsköldsviks kommun under den fortsatta asylprocessen. Summan motsvarar det tillfälliga statliga kommunbidraget 2018 för ensamkommande barn över 18 år med asyl.

Dela med dig av denna artikel på: