Du är här

2017-12-06 - Politik

Ungdomars inflytande ses över

Arbetet med elevinflytande i Örnsköldsviks kommun ses under året över under ledning av kommunens demokratisamordnare. Samtidigt blir Geneskolan och Ängetskolan pilotskolor för att testa hur fritidskonsulenterna kan vara stöd för elevinflytande och för att testa metoden politikerluncher där elever får träffa politiker.

Tillsammans med ett antal andra insatser som Ungdomsforum, Advisory Board och Unga Mentorer är detta olika sätt att möjliggöra för unga människor att begripa och hantera det demokratiska systemet.

I och med det pågående arbetet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse motionen från Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg och Lars Eidenvall, samtliga från kristdemokraterna, besvarad och understryker vikten av barns och ungdomars möjlighet att påverka politiken.


 

Dela med dig av denna artikel på: