Du är här

2017-11-14 - Miljö

Nio hushållsrullar per person och år spolas ner i Örnsköldsvik

Den 19 november är FN:s världstoalettdag med syfte att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige finns både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på vad vi spolar ner i avloppet. I Örnsköldsviks kommun spolas 76 ton skräp ned i toaletterna varje år.

En situation som ligger bakom många s.k. fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som Svenskt Vatten låtit göra. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. I Örnsköldsviks kommun spolas 76 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.
Varje person i Ö-vik är upphov till motsvarande ca 9 hushållsrullar rens.
 
Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat, men undersökningen visar att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Örnsköldsviks kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem i både reningsverk, pumpstationer och de egna toaletterna.
– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning i Örnsköldsvik. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som lätt löses upp i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra avloppsreningsverk då det kan orsaka stopp och kostnader för att hantera allt skärp som fångas upp. Bara i Örnsköldsvik transporterar vi varje år bort 76 000 kilo rens eller skräp från reningsverken, säger Sten Lundberg, processingenjör på Miva.
 
Nedspolat hushållspapper och våtservetter orsakar stopp i ledningar och pumpstationer samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vatten-drag. Men inte bara det. Det innebär också att en stor mängd avfall måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige jämfört med ca 1,3 kg per person och år i Örnsköldsviks kommun.
– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och börja slänga annat papper bland övrigt brännbart avfall. Men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, fortsätter Sten Lundberg.
 
Miva uppmärksammar Världstoalettdagen på Stora torget i Örnsköldsvik den 18 november kl 10-13
. Mivo finns på plats liksom en toalettdemonstration. Besökarna får chansen att bättra på sitt avloppsvett och dessutom bjuder vi på en skitgod bakelse.

 
Sveriges vanligaste fultorkningar
1.       Hushållspapper (24 %)
2.       Pappersnäsduk (10 %)
3.       Servetter (7 %)
4.       Våtservetter (6 %)
5.       Pappershandduk (3 %)
6.       Utrivna tidningssidor (2 %)
7.       Underkläder eller annan textil (1 %)
8.       Annat (1 %)
 

Dela med dig av denna artikel på: