Du är här

2017-11-01 - Övrig kultur

Ljus och konst lyfter den medeltida kyrkoruinen i Nordingrå

I november går ett stort restaureringsprojekt i Höga kusten i mål. Den medeltida kyrkoruinen i Nordingrå har renoverats och förses nu med en unik konstnärlig gestaltning och ljussättning. Nu på lördag, Alla hegons dag, återinvigs platsen.

– Belysningen blir väldigt fin och kommer verkligen att få besökarna att haja till, säger Emma Andersson på Byggkultur Mittkonsult AB som varit antikvarisk kontrollant för arbetena kring kyrkoruinen.

Insatserna för att återställa de gamla murarna och tillgänglighetsanpassa platsen inleddes redan sommaren 2016 sedan Länsstyrelsen Västernorrland sökt och fått extra medel från Riksantikvarieämbetet.
Under 2017 har arbetet gått vidare med ett informations- och ljussättningsprojekt som finansierats med pengar från Länsstyrelsens kulturmiljövårdsanslag. Syftet är att lyfta platsen ytterligare och kyrkoruinens läge ligger mitt i Världsarvet Höga kusten, som lockar många besökare varje år, var en viktig faktor när beslutet fattades.

Konstnärerna Lisa W Carlson och Janne Björkman har gemensamt skapat en ljussättning som både gör platsen mer tillgänglig och samtidigt lockar besökaren. De har i sitt arbete också lyft fram ansikten från det medeltida altarskåp som finns i församlingens ägo. Ansiktena kommer att finnas utplacerade på olika platser i ruinen.

– Belysningen blir väldigt spännande och ruinen kommer att bli ett mycket mer levande rum, säger Lars Parkman, kyrkoherde i Nordingrå församling. Den konstnärliga gestaltningen knyter verkligen ihop dåtid och nutid på ett väldigt fint sätt. I någon mån blir det som att altarskåpet kommer ”hem” – det var ju ursprungligen placerat i den gamla, medeltida kyrkan.

Den medeltida kyrkan i Nordingrå var under 600 år en självklar mötesplats och knutpunkt för folket i bygden. Den byggdes troligen under tidigt 1200-tal och revs under 1820-talet när en ny kyrka byggdes. Resterna av de gamla murarna försvann snart under gräs och buskar och grävdes ut och restaurerades först 1938–1939.

Projekten kring kyrkoruinen i Nordingrå 2016–2017 har genomförts under ledning av Byggkultur Mittkonsult AB på uppdrag av Nordingrå församling och Länsstyrelsen Västernorrland, och med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet.

Invigningen sker i kyrkoruinen lördagen den 4 november, vid solnedgången klockan 15.28.


 

Dela med dig av denna artikel på: