Du är här

2017-10-12 - Näringsliv
Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, har utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet. Här tillsammans med Stefan Svensson, vd. Foto: Håkan Nordström

Ny forskningschef hos MoRe Research

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet.

– Sedan något år tillbaka har forskningsverksamheten inom MoRe byggts upp och blivit allt större med projekt som har kopplingar till framförallt nanocellulosa, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. En viktig förutsättning för denna utveckling är att MoRe har flera pilotutrustningar i en skala som gör det möjligt att producera intressanta mängder av applikationer där nanocellulosa av olika typer är en viktig beståndsdel. MoRe är dessutom en av fyra delägare i piloten för kristallin nanocellulosa som startas upp under kvartal fyra i Örnsköldsvik.

– Kvalificerade forskningsprojekt kommer att utgöra en allt större andel av vår verksamhet och vi har därför utsett Anna Svedberg till vår forskningschef. Hon är med sin bakgrund som disputerad forskare med ett stort engagemang i forskningsfrågor ett perfekt val.

– Jag har en bakgrund som forskare och forskningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, säger Anna Svedberg, forskningschef hos MoRe. MoRe hade tills för något år sedan mycket begränsad andel egen forskning. Därför togs ett strategiskt beslut om att successivt bygga upp forskningsdelen av vår verksamhet och bedriva forskning i samverkan med universitet, forskningsinstitut och företag.

– På mindre än två år har vi gått från en till fem anställda forskare. Samtidigt har flera av våra andra anställda också fått forskningsuppgifter varför hela verksamheten har vuxit rejält. Vi är idag aktiva i ett tiotal fleråriga forskningsprojekt och vår ambition är att delta i ännu fler projekt.

 

Dela med dig av denna artikel på: