Du är här

2017-10-11 - Evenemang

Kulturtinget i Örnsköldsvik

I dag inleds Kulturtinget 2017 i Örnsköldsvik , som pågår i dagarna två. Temat i år är samverkan, att inspirera till utveckling av kultursamverkansmodellen. Målet med dagarna är att få bra inspel och engagemang för kulturplaneprocessen i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

Dela med dig av denna artikel på: