Du är här

2017-10-10 - Hus & Trädgård
Oktober till december är högsäsong för inbrott i fritidshus. Foto: Pixabay

Högsäsong för inbrott i fritidshus

Oktober till december är högsäsong för inbrott i fritidshus då många hus har stängts för säsongen. Folksam tipsar om hur du skyddar dig mot inbrott och vandalism.

Hösten är här och för många fritidsägare innebär det att det är dags att stänga och lämna huset för säsongen, något som även inbrottstjuvar är väl medvetna om. Statistik från försäkringsbolaget Folksam visar nämligen att det är högsäsong för inbrott i fritidshus under årets sista månader.

– Nu när många ska stänga sina sommarstugor för vintern är det viktigt att tänka på vad som går att göra för att förebygga inbrott. Vi engagerar oss i att våra kunder inte ska behöva drabbas av inbrott. Tyvärr kan man aldrig förebygga ett inbrott till hundra procent men man kan göra jobbet svårare för tjuven. Genom att bland annat ta undan stöldbegärligt gods, DNA-märka sina värdesaker och ha uppsyn av fritidshuset kan man minska risken för att ett inbrott ska ske, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Statistiken visar på stora skillnader från inbrott i villor. Skadegörelse och vandalism är betydligt vanligare i fritidshus, ofta tar tjuvarna längre tid på sig och man har även flera fall, tio procent av de granskade inbrotten, där inbrottstjuvar tillfälligt bosatt sig i huset.

– Vi ser i vår skadestatistik att inbrottstjuvar tar längre tid på sig vid inbrott i fritidshus jämfört med villor, och ofta ägnar sig åt ren skadegörelse. Det som stjäls mest är verktyg och trädgårdsredskap vilka kan vara ganska otympliga att få med. Det här tyder på att gärningsmännen har haft gott om tid på sig och varit säkra på att inte bli upptäckta.

Förebygg inbrott

Folksam har sammanlagt granskat de 200 största inbrotten i fritidshus bland sina kunder och försäkringsbolaget råder nu sina kunder att installera larm. Larm fanns nämligen endast i en procent av de drabbade fritidshusen.

– Avsaknad av larm underlättar för inbrottstjuven att arbeta ostört. Har man ett finare fritidshus som man vill satsa lite extra på finns det verkligen anledning att installera hemlarm. Både för att förebygga inbrott, men även för att minska risken för vandalism och att någon bosätter sig i huset.

Andra förebyggande åtgärder är att ha godkända lås på dörrar och fönster och om möjligt göra stugan så synlig som möjligt för eventuella grannar som bor i närheten året om så upptäcktsrisken för tjuvarna ökar.

– Det viktigaste är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt eventuellt larm. Gör gärna stugan så synlig som möjligt för grannar eller från en väg. Om det dessutom finns året-runt-boende i området kan det vara bra att starta en grannsamverkan, säger Erik Arvidsson. (CC)

Dela med dig av denna artikel på: