Du är här

2017-06-17 - Trafik
Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Nya besiktningsregler införs

Visste du att det har införts nya besiktningsregler i Sverige? Den 20 maj infördes flera nya regler som kommer påverka många, trots detta är mycket kring det nya regelverket oklart.

Redan den 20 maj i år trädde de nya besiktningsreglerna i kraft, förändringar som kommer att ha stor påverkan på hur vi besiktar fordonen i Sverige enligt Transportstyrelsen. Men än så länge är mycket oklart kring de nya reglerna, trots att reglerna redan trätt i kraft, men enligt Transportstyrelsen betyder ikraftträdandet ingenting just nu, reglerna ska först tillämpas 20 maj 2018.
– Det är allmänt spridd kunskap bland många fordonsägare att förändringarna införs, men kanske inte att det först får någon egentlig påverkan om ett år, säger Patrik Sveder, utredare på Transportstyrelsen. (CC)

Fakta:
De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. I stället ska en besiktning göras senast 36, 24 eller 14 månader efter föregående besiktning. (36 månader avser nya bilar.)
 Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
 Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning.
 Besiktningsbefrielse för personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och släpvagnar som dras av dessa (oavsett totalvikt) som är äldre än 50 år. För motorcyklar gäller 40 år.
 Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
 Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Dela med dig av denna artikel på: