Du är här

2017-06-08 - Ekonomi

Utökad investeringsram för nya högstadieskolan

Kommunstyrelsen föreslår ytterligare 16 miljoner i investeringsmedel för att anpassa vuxenutbildningens tidigare lokaler på Skogsgatan till den nya grundskolan för årskurs 7-9.

En ny kalkyl, där hänsyn tagits till genomförda miljöinventeringar och lokalprogram, visar att kostnaderna nu beräknas till 81 miljoner kronor, att jämföra med inledande grova uppskattning 42,5 miljoner. Det visade sig att mer omfattande ombyggnader krävs för att skapa en skolmiljö som tar hänsyn till dagens pedagogik, tillgänglighet och arbetsmiljö. Den nya högstadieskolan beräknas kunna ta emot cirka 300 elever från Högland och Sörliden hösten 2019. En flytt som frigör lokaler för förskoleverksamhet.

Dela med dig av denna artikel på: