Du är här

2017-04-13 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

På jakt efter företagens kostnader

Han anser att i svenskt näringsliv finns det en stor och ofta förbisedd rationaliseringspotential.
– Lite tillspetsat kan man säga att man har rationaliserat bort fortsatta rationaliseringsmöjligheter, säger Mattias Berggren, född och uppvuxen i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviksbor i förskingringen är ett ofta och uppskattat inslag i 7an och den 34-årige, tidigare domsjösonen, Mattias Berggren är utan tvekan ett sådant exempel.

Numera bor han på Lilla Essingen i centrala Stockholm, är civilingenjör i industriell ekonomi och Sverige-chef i ett internationellt nätverk av specialiserade konsulter inom en rad olika områden. 

– Runt om i världen har vi cirka 700 medlemmar spridda över 33 länder. Vi samarbetar under namnet Expense Reduction Analysts (ERA) i grupper med en metodik som har visat sig mycket effektiv när det gäller att identifiera och tillvarata möjlig heter till effektiviseringar och besparingar som företagen internt inte längre kan  hantera, säger Mattias. 

Enligt hans uppfattning beror det på att större företag i många år har rationaliserat genom att fokusera på kärnaffären och göra sig av med det mesta där utöver.  

– Det är det jag menar med att man har rationaliserat bort fortsatta rationaliseringsmöjligheter, säger han.

Lars Söderfjell, aktiestrateg i Swedbank, uttryckte i en Eko-intervju förra året att börsbolagen nått gränsen för vad man kan åstadkomma av kostnadsminskningar och att den återstående möjligheten till besparingar är nedskärningar. 
Mattias Berggren anser att den allt mer alarmerande informationen om Ericssons problem kanske kan ses som en bekräftelse  på det och att exempelvis BAE Systems utveckling kan ha samma kopplingar. 

– I själva verket är nämligen möjligheterna till kostnadsminskningar fortfarande betydande i stora delar av svenskt näringsliv, säger Mattias Berggren och fortsätter: 

– Huvudlinjen för effektivisering som nästan alla företag valt, alltså fokusering på kärnaffären, har gjort att man tappat greppet om andra delar av sina kostnader. För att komma åt dem måste man samarbeta med specialister på många olika områden som tillsammans svarar för en stor del av  företagens kostnadsmassa. Få svenska företag har hittat formerna för att kunna göra det. 

Mattias Berggren är övertygad om att problemet med den outnyttjade rationaliseringspotentialen är mycket viktig att lösa för en fortsatt utveckling av det svenska näringslivet och pekar bland annat på en kommentar från en av landets största elgrossister. 

Jan Levholm, CFO, Rexel Sverige AB: 
”Nu för tiden har vi varken tid eller kompetens för att se över alla de många olika typerna av indirekta kostnader i vår verksamhet. Vi liksom andra företag måste fokusera på vår kärnverksamhet.” 

Att inte granska de indirekta kostnaderna som exempelvis telefoni, it, underhåll, resor, bank, försäkringar, energi, säkerhet och avfallshantering innebär över tid stora och onödiga utgifter enligt Mattias Berggren.

– Vår erfarenhet av över 20 000 olika projekt runt om i världen är att man kan spara närmare 20 procent på dessa kostnader utan försämrad kvalitet.

Dela med dig av denna artikel på: