Du är här

2017-04-28 - Utställning

Random Sample

Intryck som omvandlats till avtryck, inspiration från Japan och spåren av natur kring oss i den nutida stadsmiljön. Konstverken och uttryckssätten samspelar med varandra när Jeanette Lindstedt och Vera Ohlsson ställer ut tillsammans på Galleri Lokomotiv.

De två konstnärerna började samarbeta på konstnärsverkstaden KKV Grafik i Malmö med en Artist Book som fick titeln ”Sju dagar”. Samarbetet fungerade bra och ledde vidare till nya projekt och utställningar.

Det Jeanette Lindstedt och Vera Ohlsson har gemensamt är att de har ett intresse att komma ut från väggen med sin konst, lite längre ut än papperets tjocklek. De tycker också att deras bilder och objekt ”pratar” med varandra och passar ihop, vilket visar sig på Galleri Lokomotiv i deras utställning Random Sample.
– Min bildvärld består till stor del av intryck och minnen av olika slag, som omvandlas till avtryck genom det grafiska uttrycket. Ofta är det endast i fragmentariska delar som bilden framträder, säger Jeanette som länge haft linoleum som en av sina favoriter bland grafiska uttrycksmedel.
– Jag gillar det enkla och direkta i metoden, och det svartvita, även om det kan förekomma färg i andra bilder.

På Galleri Lokomotiv visar hon bland annat bilder som tillkommit efter en inspirerande resa till Japan. Här finns också frökapslar av olika slag skurna i linoleum, med en bakgrund av screentryck som är sammanställda till collage.
– För mig är frökapslar och fröställningar vackra former. Om än förgängligt så är de även en påminnelse om det kommande spirande, säger Jeanette.

Vera Ohlsson visar olika objekt i papper samt collografier där hon arbetar med kartong som bearbetas med lim, krita och kniv, för att sedan tryckas på samma sätt som djuptrycksplåtar i tryckpress. Spåren av natur kring oss, i den nutida stadsmiljön där naturen tar sin plats likväl som reklamen, är sådant som inspirerar henne.
– Vi människor beskrivs allt oftare som isolerade från naturen och det naturliga. Som om vi levde i en artificiell värld långt bort från naturen. Men är vi inte en del av naturens helhet? Är det inte så att vi i våra stadsmiljöer ser ett eller annat rådjur smita in i en park eller en grävling slinka in i en kulvert? Naturen är ständigt närvarande och dess invånare anpassar sig till nya möjligheter, förklarar Vera som i sina verk väver samman dessa miljöer och uttryck till en bild av vår tid.
– Som ett collage där smådelar av bilder samverkar med starkt färgade ytor.

Utställningen arrangeras av ÖKKV och visas fram till och med 20 maj.

Dela med dig av denna artikel på: