Du är här

2017-01-30 - Trafik
Foto: Therese Nordlander

Ökad statlig finansiering av Norrtåg

Finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) presenterade idag i Umeå en utökad statlig satsning på Norrtågstrafiken på 20 miljoner kronor 2017.
– Oerhört glädjande och efterlängtat, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström.

Staten och de fyra nordliga länen har ett gemensamt ansvar för utvecklingsprojektet Norrtåg under tidsperioden fram till 2021 enligt ett
riksdagsbeslut från 2006. Norrtågstrafiken omfattar i dag sex linjer och binder ihop norra Sverige från Storlien i sydväst till Kiruna i norr, totalt 140
mil järnväg trafikeras. Med Norrtåg görs idag 1,5 miljoner resor, en stor andel av dessa på Botniabanan som har varit en succé. Av resandet är cirka
40 procent arbets- och utbildningspendling medan övriga resor är enkelresor inom län eller över länsgränser.
– Staten tar ett större ansvar och det är en kraftig ökning av statens insats i detta spännande och gemensamma utvecklingsarbete, säger Erik
Lövgren (S) regionråd i Västernorrland. I vår region är tågtrafiken en av de viktigaste utvecklingsfrågorna och det är glädjande att staten tar sitt
ansvar på allvar och gör denna extra Norrlandssatsning.

– Dagens besked från finansminister Magdalena Andersson (S) att staten gör en extra norrlandssatsning på 20 miljoner på Norrtåg och tågtrafiken
i Norra Sverige är oerhört glädjande och efterlängtat, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström (S). Vi går arm i arm i detta utvecklingsarbete.

 

Dela med dig av denna artikel på: